МАНАЙ МЭРГЭЖИЛТНҮҮД

Бид өндөр чанартай, найдвартай санхүүгийн үйлчилгээ нь тухайн ажлыг гүйцэтгэж буй багийн чадавхид оршдог гэдэгт итгэдэг. Тиймээс бид аудит, зөвлөх үйлчилгээний багуудаа өргөн хүрээний санхүүгийн хууль тогтоомж болон бизнесийн салбаруудын шилдэг туршлагад нэвтэрсэн,  олон жилийн ажлын туршлагатай мэргэжилтнүүд дээрээ тулгуурлан байгуулдаг билээ.
 

Г.Нямгэрэл

Аудитор

Д.Бямбахишиг

Нягтлан бодох бүртгэл, татварын зөвлөх

Ж. Ариунаа

Гүйцэтгэх захирал

Л. Алтанцэцэг

НББ, Эдийн засгийн шинжилгээний менежер

М. Мөнхцэцэг

Нягтлан бодох бүртгэл, татварын зөвлөх үйлчилгээний ахлах менежер

Н. Гэрэлчимэг

Корпорацийн санхүүгийн үйлчилгээний менежер

Н. Дагийрагчаа

Баталгаажуулах үйлчилгээний ахлах менежер

П. Нарантуяа

Баталгаажуулах үйлчилгээний ахлах менежер

П. Оюун-Эрдэнэ

НББ, Эдийн засгийн шинжилгээний мэргэжилтэн

С. Буманцэцэг

Баталгаажуулах үйлчилгээний менежер

У. Оюунаа

Баталгаажуулах үйлчилгээ хариуцсан захирал

Ч. Нямдорж

Зөвлөх үйлчилгээ хариуцсан захирал

CODE: LastName