Search for news

НИЙТЛЭЛ

...
Санхүүгийн тайлангийн аудитын тухай

Санамж: Энэхүү мэдээллийг Мүүрь Аудит ХХК-аас аудитын талаар анхан шатны ойлголт өгөх зорилгоор анх удаа санхүүгийн тайлангийн аудит хийлгэж буй байгууллагын ажилтнууд, аудитын тайлан мэдээлэл хэрэглэгчид, олон нийтэд зориулан бэлтгэсэн болно. Энэхүү мэдээлэл нь зөвхөн танин мэдэхүйн зорилготой бөгөөд Мүүрь Аудит ХХК нь уг мэдээллийн талаар ямар нэгэн үүрэг хариуцлага хүлээхгүй болно.  

...
МҮҮРЬ АУДИТ ХХК-ИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТАЙЛАН 2021/10/01 – 2022/09/30 БИЗНЕСИЙН ЖИЛ

СЗХ-ны ‘Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”, Мүүрь Аудит ХХК-ийн “Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдод үйлчилгээ үзүүлэх журам” болон “Мэдээллийн ил тод байдлын журам”-ын дагуу манай фирм 2021-2022 оны бизнесийн жилийн Аудитын ил тод байдлын тайлангаа бэлтгэн танд толилуулж байна.  

...
МОНГОЛ УЛСАД МӨРДӨГДӨЖ БУЙ ҮНЭ ШИЛЖИЛТИЙН ХУУЛЬ, ДҮРЭМ, ЖУРАМ

Монгол Улсад мөрдөгдөж буй үнэ шилжилтийн хууль, дүрэм журам болон тэдгээрийн холбоосыг орууллаа.  

...
ҮНЭ ШИЛЖИЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

Үнэ шилжилтийн шинэ зохицуулалт: УИХ-аас 2019 оны 03 сарын 22-ний өдөр шинэчлэн баталсан Татварын ерөнхий хууль, Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулиар шаардсаны дагуу 2020/01/01-ний өдрөөс эхлэн Монгол Улсад үнэ шилжилтийн шинэ зохицуулалт хэрэгжиж эхэлсэн.Үнэ шилжилтийн талаарх бидний бэлтгэсэн нийтлэлийг PDF файлаар татаж авах бол энд дарна уу. 

...
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ШИНЖЭЭЧИЙН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ ҮЙЛ ЯВЦ

Дэлхий нийтээр даяаршин хөгжиж буй өнөө цагт, хүн нийгмийн харилцаанд хором, мөч тутамд өөрчлөлтүүд гарч байна. Үүнийг дагаад ажил, мэргэжил, бизнесүүд ч төрөлжин салбарлаж, хөгжлийн дараагийн шатанд шилжсээр байна. Хувьсан өөрчлөгдөж буй энэ үед дэлхий нийтийн хөгжил өөрчлөлттэй хамт хөл нийлүүлэн алхахын тулд нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтнүүдийн хувьд ч нэг арга зүй, нэг стандарт, технологид шилжих шилжилт хийгдсээр байна.  

...
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ БА ТҮҮНИЙ ТҮРЭЭСЛЭГЧДЭД ҮЗҮҮЛЭХ ҮР НӨЛӨӨ

Синди Преториус Түрээсийн талаарх санхүүгийн тайланд илүү ач холбогдолтой, найдвартай мэдээлэл олж авахын тулд Нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын олон улсын зөвлөл (IASB) " НББОУС 17 Түрээс" -ийг шинэчлэн боловсруулахаар үүрэг хүлээсэн. Стандартын зөвлөл 2016 оны 1-р сард НББОУС 17-г орлох СТОУС 16 Түрээс-ийг гаргалаa.  

...
УУЛ УУРХАЙН САЛБАР ДАХЬ ДИЖИТАЛ ШИЛЖИЛТ

Мүүрь Глобал сүлжээний Эрчим хүч, уул уурхай, байгалийн нөөцийн хамтын ажиллагааны группын удирдагч   Давид Томаси “Тэрбээр мэргэжлийн салбарт нийт 33 жил ажилласан туршлагай бөгөөд уул уурхай, ашигт малтмалын салбарт мэргэшсэн, Австрали улсын Мэргэшсэн нягтлан бодогч цолтой.”  

...
КОРОНАВИРУС БА ТҮҮНИЙ ОЛОН УЛСЫН БИЗНEС ЭРХЛЭГЧДЭД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ

Коронавирусын тархалт сүүлийн хэдэн долоо хоногт олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр хүмүүсийн анхаарлыг ихэд татав. Олон хамт ажиллагсад надаас энэ мэдээлэл хэтрүүлэгтэй байгаа эсэхийг асууж байсанд үгүй гэж хариулж байсан, энэ бол ноцтой асуудал юм. Асуудал нь сарьсан багваахай, гахай гэх мэт жижиг хөхтөн амьтдад байдаг вирусээс үүдэлтэй халдварт өвчин бөгөөд “амьтнаас хүн рүү” дамжих чадалтай.