П. Нарантуяа

Баталгаажуулах үйлчилгээний ахлах менежер

Үйлчилгээ:

  • Санхүүгийн тайлангийн аудит
  • Санхүүгийн тайланг нягтлах ажил
  • Бусад баталгаажуулах ажил
  • Нягтлан бодох бүртгэлийн зөвлөх үйлчилгээ
Туршлага:
Пүрвээ овогтой Нарантуяа нь төрийн байгууллага болон бизнесийн төрөл бүрийн салбаруудад мэргэжлээрээ нийт 21 жил, аудит, баталгаажуулалтын салбарт 13 жил ажилласан туршлагатай. Нарантуяа нь бизнесийн төрөл бүрийн салбарын үйлчлүүлэгчдэд аудит, баталгаажуулалт болон зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг. Тэрээр худалдаа, үйлчилгээний салбарт мэргэшсэн. Сүүлийн жилүүдэд Нарантуяа нь хөрөнгийн зах зээлээс санхүүжилт татсан болон санхүүжилт татахаар төлөвлөн ажиллаж буй компаниудад нэн шаардлагатай байгаа мэргэжлийн тусламж дэмжлэгийг үзүүлэхэд төвлөрөн ажиллаж байна.

Мэргэжлийн зэрэг ба гишүүнчлэл:
  • Мэргэшсэн Нягтлан Бодогч (хугацаагүй эрхтэй) - Монголын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчдын Институт (ММНБИ)-ийн гишүүн
  • Аудит ба баталгаажуулах үйлчилгээ эрхлэх эрх бүхий аудитор -  ММНБИ
  • Үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдод аудитын үйлчилгээ үзүүлэх эрх – Санхүүгийн Зохицуулах Хороо
Боловсрол:
  • Бизнесийн удирдлагын бакалавр - Нягтлан бодох бүртгэл