Н. Гэрэлчимэг

Корпорацийн санхүүгийн үйлчилгээний менежер

Үйлчилгээ:

  • Корпорацийн санхүүгийн үйлчилгээ
  • Санхүүгийн мэдээлэлд тохиролцсон горим гүйцэтгэх үйлчилгээ
Туршлага:
Намсрай овогтой Гэрэлчимэг нь мэргэжлээрээ нийт 6 жил ажилласан туршлагатай. Тэрээр төрөл бүрийн корпорацийн санхүүгийн үйлчилгээг үйлчлүүлэгчдэд хүргэдэг.

Боловсрол:
  • Бизнесийн удирдлагын бакалавр – Нягтлан бодох бүртгэл
  • Актуарын магистер (Турк улсын Мармарагийн Их Сургуулийн Банк Даатгалын Сургууль)