Б. Дэлгэрмаа

Аудитор

Үйлчилгээ:
  • Санхүүгийн тайлангийн аудит
  • Санхүүгийн тайланг нягтлах ажил
  • Бусад баталгаажуулах ажил
Туршлага:
Баясгалан овогтой Дэлгэрмаа нь бизнесийн төрөл бүрийн салбарт мэргэжлээрээ 11 жил, аудит баталгаажуулалтын  салбарт 2 жил ажилласан туршлагатай. Тэрээр сүүлийн үед өөрийн багаа удирдан үйлчлүүлэгчиддээ хүргэх санхүүгийн тайлангийн аудит болон бусад баталгаажуулалтын гэрээт ажлуудад төвлөрөн ажиллаж байна. 
Мэргэжлийн зэрэг ба гишүүнчлэл:
Боловсрол:
  • Бизнесийн удирдлагын бакалавр - Нягтлан бодох бүртгэл
  • Бизнесийн удирдлагын магистер - Нягтлан бодох бүртгэл