НИЙТЛЭЛ

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ШИНЖЭЭЧИЙН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ ҮЙЛ ЯВЦ

Дэлхий нийтээр даяаршин хөгжиж буй өнөө цагт, хүн нийгмийн харилцаанд хором, мөч тутамд өөрчлөлтүүд гарч байна. Үүнийг дагаад ажил, мэргэжил, бизнесүүд ч төрөлжин салбарлаж, хөгжлийн дараагийн шатанд шилжсээр байна.

Хувьсан өөрчлөгдөж буй энэ үед дэлхий нийтийн хөгжил өөрчлөлттэй хамт хөл нийлүүлэн алхахын тулд нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтнүүдийн хувьд ч нэг арга зүй, нэг стандарт, технологид шилжих шилжилт хийгдсээр байна.
 

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ БА ТҮҮНИЙ ТҮРЭЭСЛЭГЧДЭД ҮЗҮҮЛЭХ ҮР НӨЛӨӨ

Синди Преториус
Түрээсийн талаарх санхүүгийн тайланд илүү ач холбогдолтой, найдвартай мэдээлэл олж авахын тулд Нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын олон улсын зөвлөл (IASB) " НББОУС 17 Түрээс" -ийг шинэчлэн боловсруулахаар үүрэг хүлээсэн. Стандартын зөвлөл 2016 оны 1-р сард НББОУС 17-г орлох СТОУС 16 Түрээс-ийг гаргалаa.
 

УУЛ УУРХАЙН САЛБАР ДАХЬ ДИЖИТАЛ ШИЛЖИЛТ

Мүүрь Глобал сүлжээний Эрчим хүч, уул уурхай, байгалийн нөөцийн хамтын ажиллагааны группын удирдагч
 
Давид Томаси
“Тэрбээр мэргэжлийн салбарт нийт 33 жил ажилласан туршлагай бөгөөд уул уурхай, ашигт малтмалын салбарт мэргэшсэн, Австрали улсын Мэргэшсэн нягтлан бодогч цолтой.”
 
  • 1
  • Showing results 1 to 5 of 5