БИДНИЙ ТУРШЛАГА

Бид үйлчлүүлэгчийн бизнесийн хэтийн төлөвийг нээж харан практикт тулгамдаж буй асуудлуудад хүрч ажиллаж, тэдгээрт тохирсон шийдлүүдийг тухайн бизнесийн болон салбарын хүрээнд санал болгодог билээ.

Манай фирм нь бизнесийн болон олон нийтийн бүхий л салбаруудад аудит, баталгаажуулалт, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байна.