АЖЛЫН БАЙР

Mүүрийнхэн бид ажлаа бусдаас арай
өөрөөр хийдэг.